Skip Navigation
 

Aktualności

 

Instrukcja założenia konta w SMK

Szanowni Państwo,
Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych została zamieszczona instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca założenia konta w SMK.
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Osoba obsługująca SMK w OIPiP w Zamościu - Agnieszka Pogudz tel. 84 639 07 06

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:
(22) 597 09 75,
(22) 492 50 05,
(22) 597 09 80,
(22) 492 50 19,
(22) 597 09 76,
(22) 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Aktualizacja danych w związku z SMK

Szanowni Państwo!
W celu przyspieszenia załatwiania spraw związanych z SMK zwracamy się z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w Centralny Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
W tym celu należy wypełnić arkusz aktualizacyjny i załączyć kserokopie zaświadczeń i dyplomów.
Wzór arkusza zamieszczamy poniżej

XI Konferencja szkoleniowo- naukowa – Cukrzyca problem interdyscyplinarny

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na XI Konferencję szkoleniowo- naukową – Cukrzyca problem interdyscyplinarny, która odbędzie się w dniach 9 - 10 luty 2018 - Centrum Konferencyjne Artis – Zamość Sitaniec 1
Konferencja ma charakter cykliczny.
Patronat nad Konferencją objęły:
Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii - dr Ewa Skokowska
Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego - mgr. Agnieszka Karczewska

Patronat honorowy:
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu - Andrzej Mielcarek
Prezydent Miasta Zamość - Andrzej Wnuk
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. med. Grzegorz Dzida - Klinika Chorób Wewnętrznych, Oddział Diabetologii-Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa – Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki -Kraków
Dr. Elżbieta Kramarczuk- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Poradnia Diabetologiczna- honorowy członek PTD
Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni Wykładowcy.
(...)

WAŻNE-ujednolicony wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych!!!

Szanowni Państwo
w załączeniu przekazujemy ujednolicony wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych n podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń w opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1628)
Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w formie zgodnej z Uchwałą nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017r.
Wzór wniosku poniżej.

Obowiązek aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia przypominające o obowiązku aktualizacji przez pielęgniarki i położne swoich danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych . Obowiązek ten wynika z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.


STANOWISKO PREZYDIUM NRPIP W SPRAWIE PILNEJ NOWELIZACJI O SPOSOBIE USTALENIA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

W związku z przyjętą 8 czerwca 2017 roku ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – w związku z nieuwzględnieniem jej postulatów podczas prac nad Ustawą – apeluje do Ministra Zdrowia o jak najszybszą nowelizację krzywdzącej dla zawodu regulacji prawnej.
Stanowisko w załączeniu

Konferencja Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne

Szanowni Państwo
poniżej zamieszczamy zaproszenie na konferencję "Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne" 18 listopada 2017, Warszawa.
Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo pod adresem: http://zdrowiematki.ordoiuris.pl
Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o rejestrację poprzez stronę internetową zdrowiematki.ordoiuris.pl do dnia 6 listopada 2017 r., po tym terminie prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@ordoiuris.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ma ona charakter otwarty.
W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy konferencja@ordoiuris.pl

Stanowisko NRPiP w sprawie protestu lekarzy rezydentów

W załączeniu stanowisko NRPiP w sprawie protestu lekarzy rezydentów.

VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Szanowni Państwo,
informujemy że Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje już po raz VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową.
Tym razem tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku będą ,,Zagadki Ratownictwa".

Zaproszenie na I Kongres Położnych Rodzinnych

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy zaproszenie na I Kongres Położnych Rodzinnych.
Szczegóły w załącznikach.

Konferencja - Cukrzyca problem interdyscyplinarny

Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłamy informacje o mającej się odbyć w Zamościu w dniach 09 – 10 luty 2018 konferencji Cukrzyca problem interdyscyplinarny cz. XI.

Oferta szkoleniowa MCK WIEDZA

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy ofertę szkoleniową MCK WIEDZA z Sandomierza na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne.
Szczegóły w załączeniu i na stronie organizatora http://www.mckwiedza.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.
Szkolenie organizuje Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu.

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy sprzeciw Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie jednoosobowych obsad pielęgniarskich i położniczych.

Badania profilaktyczne w medycynie szkolnej 2017-2018

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo geriatryczne

Szanowni Państwo,
informujemy że Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzią w Siedlcach w ramach projektu: "Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych" organizuje na terenie Zamościa kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo geriatryczne.
Pielęgniarki z minimum 6-miesięcznym stażem pracy które ukończyły kursy EKG oraz RKO zainteresowane bezpłatnym udziałem w kursie proszę o kontakt. Adres email: kursy@mazovia.edu.pl, tel: 25 633 30 32 wew. 63 kom. 783-121-505

Konferencja pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku" część II

Szanowni Państwo,
informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku" część II, która odbędzie się 27.10.2017r. w godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kierunki zmian i perspektywy rozwoju.

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji zapraszamy Państwa na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku).

Konferencja - Konrola zakażeń szpitalnych

Szanowni Państwo
w załączniku przesyłamy informację dotyczącą Konferencji- Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotne.

Cykl regionalnych konferencji Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje o konferencjach „OSOZ TOUR 2017” OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OSOZ.
Szczegóły w załączonych plikach.

Apel w sprawie finansowania ochrony zdrowia.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy apel w sprawie finansowania ochrony zdrowia.

Studia pomostowe w Zamościu

Szanowni Państwo,
W imieniu Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zamieszczamy zaproszenie na studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe.
Trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2017/2018.

I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje i kartę zgłoszenia na I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych.
Szkolenie odbędzie się w Augustowie w dniach 6-9 listopada 2017 r.
Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i wycieczka do Wilna.

Notatka ze spotkania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Panią Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy notatkę ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. , które odbyło się w dniu 10 lipca 2017r..

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne podpisana !!!

Prezydent podpisał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy).
(...)

IV Konferencja Naukowa nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji zapraszam Państwa na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku) Zachęcam również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
W załączeniu przesyłam program ramowy konferencji wraz z załącznikami.

Prace nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się link z odnośnikiem do strony internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, na której znaleźć można informacje dotyczące prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zachęcamy do zapoznania się.
http://nipip.pl/informacja-sprawie-prac-nad-projektem-ustawy-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-wykonujacych-zawody-medyczne-zatrudnionych-podmiotach-leczniczych/

Terminarz Medyczny NURSEUM

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłamy informacje dotyczące ę Terminarza Medycznego NURSEUM – aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Pismo w sprawie klasyfikacji odpadów

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy link do pisma w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek.
http://nipip.pl/odpowiedz-departamentu-gospodarki-odpadami-ministerstwie-srodowiska-pismo-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-sprawie-klasyfikacji-odpadow-powstajacych-wyniku-wykonywania-domu-pac/

Informacja dotycząca promocji karmienia piersią

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje z Ministerstwa Zdrowia dotyczące zaproszenia do udziału w ogólnopolskiej promocji skierowanej do personelu medycznego nt. karmienia piersią.

Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy opinię Konsultanta krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 12.08.2014r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych.

Oferta kursu specjalistycznego

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy ofertę kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie zdrowia pracujących, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Pracy w Lublinie. Szczegóły w załączonym pliku.

Ankieta Komisji Europejskiej dotycząca Europejskiej Legitymacji Zawodowej

Szanowni Państwo, w imieniu Koordynatora krajowego ds. dyrektywy 2005/36/WE Pani Danuty Czarneckiej informujmy, że Komisja Europejska przeprowadza właśnie ocenę funkcjonowania Europejskiej Legitymacji Zawodowej oraz mechanizmu ostrzeżeń, ustanowionych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE (w drodze nowelizacji dokonanej w 2013 r. dyrektywą 2013/55/UE).
(...)

Akcja edukacyjna dotycząca karmienia piersią.

Szanowni Państwo ,
Narodowy Fundusz Zdrowia jest autorem akcji edukacyjnej dotyczącej karmienia piersią . W ramach tej akcji zostały przygotowane bezpłatne szkolenia e- learningowe.
Aby skorzystać ze szkolenia należy zarejestrować się na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/
Szczegóły akcji w załączonym piśmie.

Bezpłatny kurs dla położnych

Szanowni Państwo ,
poniżej zamieszczamy zaproszenie na bezpłatny kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji". Szczegóły w załączniku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Forum Leczenia Ran”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Forum Leczenia Ran” pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity” (..)

Pielęgniarka w randze Wiceministra Zdrowia

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 lutego 2017 roku na stanowisko Wiceministra Zdrowia ma zostać powołana Pani Poseł Józefa Szczurek – Żelazko. (...)

Rekrutacja na studia pomostowe

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy informację z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu o rozpoczęciu rekrutacji na studia o kierunku pielęgniarstwo pomostowe.
Szczegóły w załączonym pliku (..).

Informacja o dostępie do ksiąg rejestrowych w RPWDL

Szanowni Państwo poniżej przesyłamy informacje dotyczące uzyskania dostępu do swojej księgi rejestrowej po założeniu konta w Rejestrze Praktyk Zawodowych.
Po założeniu konta i zalogowaniu się na swój profil w rejestrze należy wysłać formularz wniosku o nadanie uprawnień. Po otrzymaniu takiego wniosku OIPiP w Zamościu nadaje wnioskodawcy uprawnienia do księgi rejestrowej. W dalszej kolejności wnioskodawca nowym wnioskiem -> wnioskiem o zmianę będzie mógł utworzyć nowy wniosek. Każdy wniosek należy podpisać profilem zaufanym, bądź za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, tylko wnioski podpisane w ten sposób mogą zostać przesłane do OIPiP w Zamościu.

Szkolenie e-learningowe: "O karmieniu piersią-szkolenie dla personelu medycznego"

Szanowni Państwo ,
w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Nauki o Laktacji zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym : " O karmieniu piersią - szkolenie dla personelu medycznego".
W załączeniu przekazujemy zaproszenie jak również link za pomocą którego można zarejestrować się na stronie Akademii NFZ. (...)

Ankieta dla pacjentów i pracowników medycznych

Szanowni Państwo
W załączeniu Przesyłamy Państwu ankietę dotyczącą oceny świadomości społeczeństwa nt. roli pielęgniarki, położnej w POZ. z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród pacjentów i naszego środowiska.
https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s

List Przewodniczącej BORPiP do Pani Premier Beaty Szydło

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy list Przewodniczącej Beskidzkiej Rady Pielęgniarek i Położnych Małgorzaty Szwed do Pani Premier Beaty Szydło w którym zawarte są najważniejsze postulaty samorządu zawodowego.
Treść listu w załącznikach.

Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy notatkę ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ.

WAŻNA INFORMACJA

W związku ze zmianą siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu podajemy NOWY ADRES siedziby OIPiP - ul. Odrodzenia 7 (budynek obok nowego kina STYLOWY)
Zmianie ulegają również numery telefonów kontaktowych.
AKTUALNY wykaz telefonów poniżej:
tel/fax - 84/639 07 06
tel. kom. OIPiP 504 825 352

tel. kom. Przewodniczącej OIPiP - 504 825 351

Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 15.11.16r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy Stanowisko Prezydium NRPiP w Warszawie z dnia 15.11.2016r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej.

Opinia CKPPIP nt. równoważności specjalizacji zachowawczej i specjalizacji internistycznej.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy opinię Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nt. równoważności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym dokumentem.

Nauka języka angielskiego i języka niemieckiego

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na konwencie Przewodniczących w dniu 19 października 2016 r. w zakresie przedstawienia Państwu, oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych przekazujemy Członkom samorządu oraz ich Rodzinom bardzo atrakcyjną i innowacyjną ofertę nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. Został wynegocjowany dla Państwa Członków, bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków www.eTutor.pl .
(....)

Informacja dot. obowiązku noszenia identyfikatorów przez pielęgniarki/położne

Czy pielęgniarki/położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów?
Odpowiedź
Pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital mają obowiązek noszenia identyfikatorów
Uzasadnienie
(..........)

Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 01.09.2016 w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią samego komunikatu, który również zamieszczamy w załączeniu.

Komunikat CKPPiP w Warszawie

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy komunikat w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

Stanowisko w sprawie propozycji MZ dotyczącej zmian w systemie kształcenia

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję do zapoznania wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia.

Odpowiedź MZ na Apel NRPiP ws. poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i połoznej

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy plik z pismem, które otrzymała Prezes NRPiP pani Zofia Małas z Ministerstwa Zdrowia odnośnie apelu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Informacja o realizacji podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Informacja NRPiP w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego POZ

W załączeniu zamieszczamy pismo dotyczące ogłoszenia Zarządzenia nr 50 Prezesa NFZ" w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej", w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r.ż. i powyżej 65 lat. Powyższy wzrost , zgodnie z uzasadnieniem projektu do zarządzenia, podyktowany był potrzebą zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016 r.
Zamieszczamy również pismo NRPiP do Prezesa NFZ dotyczące opiniowania projektu zarządzenia nr. 50.

Stanowisko NRPiP dot. POZ

W dniu 28.06.br. zebrał się Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP. Celem spotkania była analiza ZARZĄDZENIA Nr 50/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wypracowanie strategii-standardu opieki pielęgniarki szkolnej. więcej...

Apel NRPiP do Prezesa RM RP

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Odpowiedź MZ na wniosek z Nadzwyczajnego XXXI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego OIPiP Zamość

Szanowni Państwo poniżej w załączonym pliku znajduje się odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek z Nadzwyczajnego XXXI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego OIPiP w Zamościu dotyczący przywrócenia uprzednio obowiązującego czasu pracy (5 godzin) dla pracowników zatrudnionych przy świadczeniu pracy w pracowniach radiologicznych - pracowniach gdzie wykorzystywane jest promienie jonizujące.

Stanowisko NRPiP Nr 3 z 2016r.

Szanowni Państwo poniżej znajdziecie link na stronę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie gdzie zamieszczono Stanowisko Nr 3 w sprawie zabezpieczania środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.

Stanowisko nr 4 NRPiP z 8 marca 2016 r.

Poniżej zamieszczamy link na stronę NRPiP gdzie znajduje się : Stanowisko nr 4 NRPiP z 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo również w załączonym pliku pdf.

Pismo NFZ w sprawie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

W załączeniu przesyłamy do zapoznania pismo NFZ w sprawie opieki nad kobietą w ciąży.

Informacja dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W załączeniu przesyłamy pisma dotyczące informacji dla POZ

Stanowisko Prezydium ORPiP w Zamościu w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS

Treść stanowiska

Stanowisko zostało skierowane do Wojewody Lubelskiego, Starostów Powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego i Prezydenta Miasta Zamość

Czy pielęgniarka może wykonać zlecenie telefoniczne?

Odpowiedź

Pielęgniarka może wykonać zlecenie lekarskie udzielone telefonicznie, jednakże wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., w art. 15 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady zawarty został w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., w myśl którego zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.z.p.p., nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

(...)

Opinia w sprawie wykonywania badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzacji ich wyników przez pielęgniarkę zatrudnioną w anestezjologii i intensywnej terapii

Czy pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki może wykonywać badania laboratoryjne na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzować ich wyniki w szczególności oznaczanie równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, morfologi, metabolitów?

Odpowiedź

Pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie może wykonywać badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i nie może też autoryzować ich wyników.

(...)

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez pielęgniarkę badań diagnostycznych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540). § 1 pkt 2 lit. c-h przywołanego rozporządzenia określa, że pielęgniarka jest uprawniona jest do wykonywania samodzielnego bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich:

(...)

Opinia w sprawie pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych przez pielęgniarki

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) reguluje zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zgodnie z art. 4 cytowanej Ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki. Udzielanie świadczeń, o których mowa powyżej pielęgniarka wykonuje poprzez:

(...)

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Materiał do badań laboratoryjnych (głównie krew do badań mikrobiologicznych) może być pobierany od pacjentów hospitalizowanych zarówno przez pielęgniarki i położne, jak i przez diagnostów laboratoryjnych. Aktem prawnym nadającym uprawnienia diagnostom, do pobierania krwi jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2001.100.1083), zapis art. 3 pkt. 1 w brzmieniu „diagnosta laboratoryjny jest uprawniony do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych”. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w zakładzie opieki zdrowotnej należy do kierownictwa zakładu.

(...)

Opinia w sprawie pobierania krwi tętniczej przez pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

Czy pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki ma uprawnienia do pobierania krwi tętniczej?

Odpowiedź

Pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie ma uprawnień do pobierania krwi tętniczej.

(...)

Czy pielęgniarka opieki długoterminowej może pobrać materiał na badania laboratoryjne w domu pacjenta?

Odpowiedź

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie powinna pobierać materiału do badania laboratoryjnego w domu pacjenta. Pielęgniarka pracująca w zespole leczenia żywieniowego w warunkach domowych nie powinna pobierać badań w domu pacjenta. Pobieranie materiału do badań w domu pacjenta należy do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

(...)

Kto dokonuje znieczulenia miejscowego w bloku operacyjnym?

Odpowiedź
Na bloku operacyjnym znieczulenie regionalne wykonuje wyłącznie lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
W gabinecie zabiegowym znieczulenie miejscowe wykonywane jest przez lekarza.

Uzasadnienie
(...)

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

Odpowiedź:
Pielęgniarka nie może samodzielnie zmienić drogi podania leku określonej w zleceniu lekarskim.

Uzasadnienie:
(...)

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny

Treść uchwały

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie "Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny w postaci plastrów".

Do pobrania

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz w sprawie sytuacji pielęgniarek i pielęgniarzy ratownictwa medycznego.

Uznawanie kwalifikacji osób, które ukończyły liceum medyczne, na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 23 Dyrektywy 2005/36/WE

W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP złożyła zapytanie do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne, to jest, czy pielęgniarki, które ukończyły liceum medyczne mogą mieć już uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (według art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a więc czy wystarczające będzie wykazanie przez pielęgniarkę wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy też należy nadal stosować wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji.

W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzymała odpowiedź na ww. zapytanie. W załączeniu zapytanie Pani Wiceprezes NRPiP, odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia oraz pismo Pani Prezes NRPiP.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.

Uchwała nr 113/VI/2013 w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej (...)

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Więcej informacji tutaj

Uznawanie kwalifikacji absolwentek liceów medycznych

Od dnia 9 października 2013 roku kwalifikacje ponad połowy polskich pielęgniarek, które były tego pozbawione, będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznacza to, że również te najbardziej doświadczone i najdłużej pracujące w zawodzie (licea medyczne przestały istnieć w 1996) pielęgniarki mogą bez dodatkowych formalności podejmować pracę w dowolnym kraju członkowskim UE. Parlament Europejski uchwalił zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, które umożliwiają:

 • automatyczne uznawanie kwalifikacji pielęgniarek - absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw nabytych)
 • zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych – absolwentek szkół pomaturalnych polegającą na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat, zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat)
 • Czy pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych mają obowiązek używania imiennej pieczątki?

  Ustawodawca nie wymaga bezpośrednio, aby pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych używały pieczątek, ale wprowadza bezwzględny wymóg, aby każdy wpis w dokumentacji medycznej był opatrzony czytelnym oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. (...)

  Czy pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę pielęgniarek / położnych muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?

  Odpowiedź: Pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę nie mają obowiązku odbywania szkolenia bhp.

  Wyjątek dotyczy osób samozatrudnionych, a więc pielęgniarek wykonujących indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

  Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej kp, pracodawca został zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., nie tylko osobom wykonującym prace na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę), ale także osobom samozatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt) tzn. prowadzącym, w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na własny rachunek działalność gospodarczą.

  Tym samym, art. 304 § 1 k.p. nałożył na osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy, w omawianym przypadku na pielęgniarkę wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, obowiązki jakie spoczywają na pracownikach co do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że pielęgniarka samozatrudniona musi w szczególności: znać przepisy bhp; brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu; poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

  Autor odpowiedzi: Dorota Karkowska - serwis "Prawo i Zdrowie"

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie:
  1. umów cywilno-prawnych zawieranych przez pielęgniarki
  2. przemieszczania i podnoszenia pacjentów
  3. odpadów medycznych
  4. zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia

  Komunikat nt. obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

  W związku z art. 17 ust 1 i 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2010, nr 185 poz. 1243) wytwórcy odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady medyczne są zobowiązani do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach i ich zagospodarowaniu....
   
  « powrót|drukuj