Skip Navigation
 

Struktura

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Zamościu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


REGULAMIN DZIAŁANIA ORPiP

Przewodnicząca ORPiP;
- Danuta Kusiak


Wiceprzewodniczące ORPiP
- Barbara Fusiarz
- Marta Gierek
- Danuta Łosiewicz
- Stanisława Okólska

Sekretarz ORPiP;
- Joanna Walewander

Skarbnik
- Ćwik Alicja

Członkowie:
- Barbara Banaś
- Andrzej Berdzik
- Tomasz Dudek
- Anna Fiedorowicz
- Krystyna Grabowska
- Liliana Kalacińska
- Ewa Komadowska
- Ewa Madej
- Izabela Parkot
- Lucyna Podhajna Wojtowicz
- Teresa Pułapa
- Halina Raczkiewicz
- Grzegorz Wojdyła


Prezydium ORPiP w Zamościu:
- Kusiak Danuta
- Walewander Joanna
- Ćwik Alicja
- Fiedorowicz Anna
- Fusiarz Barbara
- Gierek Marta
- Kalacińska Liliana
- Łosiewicz Danuta
- Okólska Stanisława
- Wojdyła Grzegorz

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOśCI ZAWODOWEJ
- Molas Stanisława

REGULAMIN DZIAŁANIA

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
- Furgała Czesława
- Granda Ryszarda
- Koziej Anna
- Kozłowska Alicja
- Szczepaniuk Bożena


OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA

Przewodnicząca Sądu :
- Hałas Elżbieta
Członkowie Sądu:
- Janiec Anna
- Karczmarczyk Bronisława
- Porębska Urszula
- Szmit Bożena
- Trześniowska Dorota

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

REGULAMIN DZIAŁANIA

Przewodnicząca Komisji :
- Sikora Jadwiga
Członkowie Komisji:
- Droździel Dorota
- Harbuz Zofia
- Krzystanek Mira
- Mazurek Elżbieta
- Opała Agata
- Pacion Wioletta

DELEGACI NA VI KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POłOŻNYCH
- Flor Dorota
- Grabowska Krystyna
- Hałas Elżbieta
- Madej Ewa
- Walewander Joanna
 
 
« powrót|drukuj