Skip Navigation
 

Aktualności

Uchwała nr 113/VI/2013 w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej


Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje,
4) numer prawa wykonywania zawodu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
 
 
« powrót|drukuj