Skip Navigation
 

Aktualności

Konferencja - Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie.

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORGANIZUJE OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PT. „ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE”. 18 KWIETNIA 2018 R., TOWER SERVICE, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, WARSZAWA

Konferencja poświęcona będzie kwestiom związanym z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom dotyczącym należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z pracą w DPS.
Mamy nadzieję, że spotkanie będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, wojewodowie), samorządowej (Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Starostowie, prezydenci miast) i środowiska pielęgniarskiego (przedstawiciele okręgowych izb pielęgniarek i położnych, NRPiP).
Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne zatrudnione w domach pomocy społecznej, kierowników DPS, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym.


SESJA I. MIESZKAŃCY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Potrzeby zdrowotne mieszkańców DPS
Ochrona praw osób starszych i niesamodzielnych w DPS w działaniach RPO
Działania MRPiPS w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców
Zabezpieczenie potrzeb niesamodzielnych mieszkańców DPS
Wpływ jednostek administracji rządowej na jakość opieki i usług w domach pomocy społecznej
Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – raport NRPiP z badania ankietowego

SESJA II. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce
Rola i zadania pielęgniarki w zespole terapeutycznym domu pomocy społecznej
Samodzielność zawodowa i odpowiedzialność pielęgniarek realizujących świadczenia w domach pomocy społecznej
Dokumentowanie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej – dokumentacja medyczna (pielęgniarska) w świetle prawa
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych realizowane dla mieszkańców domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
PANEL DYSKUSYJNY pt. „Mieszkańcy domów pomocy społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – problemy i propozycje ich rozwiązania” – z udziałem MRPiPS, ZPP, MZ, NFZ, RPO, NRPiP. INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY I KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO JEJ PROGRAMU PRZEKAŻEMY W KOLEJNYM KOMUNIKACIE.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:
8.30–9.30 – Rejestracja uczestników
9.30–9.45 – Otwarcie Konferencji – Zofia Małas Prezes NRPiP
9.45–11.45 – Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej
11.45–12.45 – Przerwa kawowa
12.15–14.15 – Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej

15.30 Lunch
KOSZT KONFERENCJI 200 ZŁ
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok 10 na rachunek Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 w tytule “Opłata za Konferencję DPS”.
Termin zgłoszenia i opłaty do dnia 1 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenie na konferencję oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa/
 
 
« powrót|drukuj