Skip Navigation
 

Aktualności

Stanowiska nr 20 i 21 NRPiP

Stanowisko nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego

Stanowisko nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołu ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne
 
 
« powrót|drukuj